AVÍS LEGAL

I. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web :
La titularitat d’aquest lloc web, lopixel.com, (en endavant, lloc web) l’ostenta: EVENTIUM CONSULTING SL, proveïda de NIF: B43969740 i inscrita en: Reg. Merantil de Tarragona amb les següents dades registrals: Presentació 1/58 / 9.657. Foli 1520, el representant és: Isabel Ferrer Espin, i els dades de contacte són:
Direcció: Rovira i Virgili, 6 – 43002 Tarragona
Telèfon de contacte: 650.658.165
E-mail de contacte: info@lopixel.com

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web
L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).
lopixel – Estudi de disseny es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment lopixel – Estudi de disseny pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.
L’accés a la Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
La utilització dels Continguts no requereix prèvia subscripció o registre algun.
l’Usuari
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i lopixel – Estudi de disseny, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per el que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.
El lloc web de lopixel – Estudi de disseny proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per lopixel – Estudi de disseny sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.
  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per lopixel – Estudi de disseny per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificar de forma immediata a lopixel – Estudi de disseny sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

lopixel – Estudi de disseny es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància , l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, lopixel – Estudi de disseny no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.
El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre lopixel – Estudi de disseny i l’Usuari.
Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de lopixel – Estudi de disseny es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del Lloc Web.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

lopixel – Estudi de disseny no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. lopixel – Estudi de disseny farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d’error.
Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany a el sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas lopixel – Estudi de disseny serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.
lopixel – Estudi de disseny tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de lopixel – Estudi de disseny posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.
La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .
lopixel – Estudi de disseny no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
lopixel – Estudi de disseny en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.
lopixel – Estudi de disseny no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per lopixel – Estudi de disseny i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.
L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web a el Lloc Web de lopixel – Estudi de disseny ha de saber que:
No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de lopixel – Estudi de disseny.
No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de lopixel – Estudi de disseny, ni sobre els Continguts i / o Serveis d’ell mateix.
A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de lopixel – Estudi de disseny.
L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre lopixel – Estudi de disseny i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de lopixel – Estudi de disseny dels continguts, serveis i / o activitats oferts a dit lloc web, i viceversa.

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

lopixel – Estudi de disseny per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de lopixel – Estudi de disseny.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de lopixel – Estudi de disseny. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.
En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a lopixel – Estudi de disseny a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

VI. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

lopixel – Estudi de disseny es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.
La relació entre l’Usuari i lopixel – Estudi de disseny es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.
Aquest document de Avís Legal i Condicions Generals d’ús del lloc web ha estat creat mitjançant el generador de plantilla d’avís legal i condicions d’ús en línia el dia 2021.08.31.